Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Дэгээ гол
  • Байгалийн үзэсгэлэнт

Дэгээ гол нь Халх, Нөмрөгийн сав газрын нэгэн томоохон гол юм. Хавтгай Өндөр уулаас эх аван Нөмрөгийн ДЦГ-ын хилийн гадна талаар зүүн хойш чиглэлтэйгээр 42 км орчим урсан Халх голд цутгадаг.

Дэгээ гол нь 550 хавтгай дєрвєлжин километр талбайгаас усжих ба 55 километр урт юм. Голын хєндийд намаг ихээхэн тогтсон. Урсгалын хурд 0,6-0,7 м/сек байна.

Газрийн зураг