Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Хууль, эрх зүй
Нэр Огноо Файл
1 ХИЛ ОРЧМЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЖУРАМ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМД ОРЛОО. 2024.05.22 Татах
2 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ 2024.02.16 Татах
3 МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ 2019.10.29
4 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР 2019.10.29
5 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРАМ 2019.10.29
6 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ 2019.10.29
7 АЙМГИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019.10.29 Татах
8 "НЭГ ГОЛЫН ХҮҮХДҮҮД" ТӨСӨЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019.10.29 Татах
9 Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө – 2030 2019.10.29 Татах
10 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ - Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2019.10.29 Татах
11 Бодлого чиглэл 7 2019.10.29 Татах
12 Дорнод аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 2019.10.29 Татах
13 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2019.10.29 Татах
14 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГОЛ ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019.10.29
15 МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ 2009.10.29