Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Угтамын БНГ
  • Байгалийн үзэсгэлэнт

Дорнод аймгийн Баяндун сумын төвөөс зүүн тийш 30-аад км зайд орших 1025 м өндөр уул. МУН-д орсон бөгөөд Монгол Дагууры дархан газарт тархсан ховор амьтан ургамалтай. Ой мод нь уулыг 462 ам.дөр.км талбайг хамруулан 1993 оноос улсын тусгай хамгаалтанд аваад байна.

Газрийн зураг