Official website of Dornod aimag tourism website
Хайчийн Цагаан нуур
  • Nature's beauty

Улзын сав дахь олон нуурын нэг. Улз, Дөч голын бэлчрээс дээш ойрхон оршино. Энэ хавийн олон нууруудад ОУУН болон МУН-д орсон цэн тогоруу, гангар хун, хургантутгалжин зэрэг ховор шувууд цуглардаг.