Official website of Dornod aimag tourism website
Хууль, эрх зүй
Name Date File
1 ХИЛ ОРЧМЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЖУРАМ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМД ОРЛОО. 2024.05.22 Download
2 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ 2024.02.16 Download
3 МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ 2019.10.29
4 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР 2019.10.29
5 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРАМ 2019.10.29
6 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ 2019.10.29
7 АЙМГИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019.10.29 Download
8 "НЭГ ГОЛЫН ХҮҮХДҮҮД" ТӨСӨЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019.10.29 Download
9 Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө – 2030 2019.10.29 Download
10 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ - Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2019.10.29 Download
11 Бодлого чиглэл 7 2019.10.29 Download
12 Дорнод аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 2019.10.29 Download
13 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2019.10.29 Download
14 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГОЛ ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019.10.29
15 МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ 2009.10.29