Official website of Dornod aimag tourism website
Хөрш зэргэлдээ гурван улсын аялал жуулчлалын өдөр
  • 2014.10.21 - 2014.10.21

Зохион байгуулагч: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,  

Агуулга: Бүс нутгийн бизнесийн байгууллагуудын харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бизнес аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

  • “Хэрлэн экспо” үзэсгэлэн худалдаа
  • Аялал жуулчлалын форум