Official website of Dornod aimag tourism website
Монголын Дорнодын тал
  • Nature's beauty

Дэлхийн хэмжээнд хүний аж ахуй үйл ажиллагаанд хараахан өртөөгүй хуурай хээрийн байгалийн унган төрх байдлаа хадгалж үлдсэн билчээрийн арвин их нөөц газрын нэг юм. 1992 оноос дархан газрын хамгаалалтанд авсан. 5704 ам.дөр.км талбайтай бөгөөд Мэнэнгийн тал, лагийн хоолойг эзлэн Дорнод, Сүхбаатар аймгийн заагт оршино. Их талд ховордсон цэн тогоруу, цагаан тогоруу, гургуул, тоодог зэрэг олон зүйлийн шувууд бий. МУН-д орсон бүх ургамалын арав орчим нь энд ургадаг бөгөөд Төв Азийн цагаан зээрийн дал гаруй хувь нь энд амьдардаг хуурай хээр. Чойбалсан хотоос урагш 240 орчим км зайтай оршино.