Official website of Dornod aimag tourism website
ЗАГИЙН ОВОО
  • Historical

Сумаас баруун хойшоо Харзат багийн нутаг Шар хонхорын зүүн биед жижиг уулын оройд байдаг.
Одоогийн Дашбалбар сумын уугуул нутаг нь дээр үед Халх монголын харуул хошууны зааг газар байжээ.Сумын хойт талаар Монголын Тогтор,Түрхнэг, Дорлиг ,Гуулинтын харуулууд байсан бөгөөд зүүн өмнөд талаар нь Баргын Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн хошуу оршиж байсан.Тэр үеийн харуул хошууны газрыг зааглаж байсан “Заагийн овоо”- нууд одоо Өвгөд өндөр, Ар цагаан , Хагдат, Заагийн хөндий зэрэг газраар байсаны нэг нь Заагийн овоо юм. Заагийн овооны газрын хөрс нь чулуурхаг. Овоо нь хойт талруугаа нурсан.Байгалийн хавтгай чулуугаар өрж босгосон дөрвөлжин хэлбэртэй. Дээр үед энэ нутгаар орос, хятад худалдаачид урагш хойшоо дамжин өнгөрдөг байсан.