Official website of Dornod aimag tourism website
Хөх нуур
  • Nature's beauty

Монгол орны хамгийн нам дор орших газар 95 ам.дөр.км талбайтай, нилээд гүнзгий нуур, Улзын голоос тээлийн гол салж энд цутгана. Энд ховор амьтан, ургамал, жигүүртэн бий

Map