Official website of Dornod aimag tourism website
Улз гол
  • Nature's beauty

Хэнтйин нуруунаас эх авч зүүн хойш 428 км урсаж Хөх, Тарь нуурт очдог гол. Дөчийн гол зэрэг хэд хэдэн голыг нийлүүлж авдаг. Улзын сав олон нууртай бөгөөд тэнд жигүүртэй шувууд их цугладаг. Дашбалбар сумын нутагт гидрокарбонат, калвцнатрийн найрлагатай Цагаанхөндийн сайн рашаан, Улааны холимог металлын орд бий