Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Мэдээ мэдээлэл
Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын шилдэг үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн, нөхөрлөл, аж ахуй нэгжийг шалгаруулах удирдамж
  • 2019.11.04
"Аялал жуулчлалыг дэмжих жил 2019" зорилтот жилийн хүрээнд аялал жуулчлалын зочлох үйлчилгээний салбарт манлайлан гадаад, дотоодын төвшинд салбарын нэр хүнд ач холбогдлыг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх