Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Буйр нуур - Халхгол - Матадын аялалын маршрут

Газрийн зураг

Очих газрууд

Байгалийн үзэсгэлэнт

Буйр нуур

Суурин газар

Халхгол сум

Суурин газар

Матад сум