Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Рашаан- Халхгол-Чойбалсан - Алтан эмээл - Амгаланбаатар хот чиглэлийн аялалын маршрут

Газрийн зураг

Очих газрууд

Байгалийн үзэсгэлэнт

Буйр нуур