Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Мэдээ мэдээлэл
ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН 200-250 КМ АВТОЗАМ ТУТАМД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛАМЖ БАЙГУУЛАХ 67 БАЙРШЛЫГ ТОГТООВ
  • 2024.05.09
Монгол Улсын Засгийн газар 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрийн хуралдаанаар Аялал жуулчлалын бүс,олон Улсын болон Улсын чанартай авто зам дагуу хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар ариун цэврийн байгууламж бүхий түр буудаллах үйлчилгээний цогцолборыг шинээр байгуулахад газар олгох шаардлагатай 67 байршлыг тогтоож, хэлэлцүүлэн батлууллаа.

Цаашид үйлчилгээний цогцолбор байгуулах ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд эрчимжүүлэх, тогтоосон байршлыг газар зохион байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгуулах юм.