Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Мэдээ мэдээлэл
“Жуулчдад зориулсан хоол ундааг бэлтгэх” дараах з гарын авлагыг боловсрууллаа.
  • 2021.11.16
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв, Монголын зочлох үйлчилгээний гэр холбоо хамтран “Жуулчдад зориулсан хоол ундааг бэлтгэх” дараах з гарын авлагыг боловсрууллаа.
1. Өглөөний цай
2. Үндсэн хоол
3. Зууш, амтлаг хоол ундаа
Уг гарын авлага нь
-Хоолны цэсийг боловсруулах
-Хоол хүнсний зохицолдолгоо
-Хоолны илчлэгийн хэмжээ, орц найрлага зэргийг багтаасан.
Та бүхэн “Жуулчдад зориулсан хоол ундааг бэлтгэх” гарын авлагыг доорх холбосоор орж татаж авах боломжтой.

1.       Зууш, амтлаг хоол ундаа

http://e-library.mto.mn/wp-content/uploads/2021/11/%D0%97%D1%83%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-v3.pdf

2.       Өглөөний цай

http://e-library.mto.mn/wp-content/uploads/2021/11/%D3%A8%D0%B3%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-v3.pdf

3.       Үндсэн хоол

http://e-library.mto.mn/wp-content/uploads/2021/11/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-v3.pdf