Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Мэдээ мэдээлэл
Аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжийг шалгаруулах болзолт уралдаан
  • 2019.11.05
"Аялал жуулчлалыг дэмжих жил-2019" Зорилтод жилийн хүрээнд аядад жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжийн тоог нэмэгдүүлэх