Official website of Dornod aimag tourism website
Амралт сувиллын аялал
Хөтөлбөрийн нэр: Амралт сувиллын аялал
Аяллын төрөл: Авто аялал
Аяллын замнал: Чойбалсан-Буйр нуур-Сүмбэрийн боомт-Рашаан- Чойбалсан
Нийт зам: 1020км
Аяллын хугацаа:  4 /ш/ 5 /ө
Тээврийн хэрэгсэл:  Авто машин, завь
Хоноглох газар:  ЖБ – жуулчны бааз, ЗБ – зочид буудал, ГБ – гэр буудал /НИТАЖ/, ДБ – дэн буудал, М – майхан
Хоол унд:   (B)-өглөөний цай, (L)-өдөрхоол, (D)- оройн хоол

 

Өдөр Хүрэх газар км Хоноглох газар, хоол Гол үзмэр
1 Чойбалсан – Буйр нуур 300 ЖБ

Мэнэнгийн тал, Буйр нуур

L, D
1 Халхгол сум-Сүмбэр боомт-Рашаан 240 ЗБ

Их бурхант, Халх голын дайны үед холбогдох газар болон хөшөө дурсгалууд, Ялалтын музей, Дэгээ гол

L, D
1 Рашаан   ЗБ

Рашаан хоттай танилцах Амралт, рекреаци хийх

B, L, D
1 Рашаан   ЗБ
B, L, D
1 Рашаан- Чойбалсан 480  

 

B, L

 

Map