Official website of Dornod aimag tourism website
Нутгийн иргэд, дотоодын аялагчидад
Хөтөлбөрийн нэр: Нутгийн иргэд, дотоодын аялагчидад
Аяллын төрөл: Усан аялал
Аяллын замнал: Хөлөнбуйр, Булган сумын нутагаас хэрлэн голоор завь болон тусгай хөвөгч хэрэгсэлээр урсаж аялах
Нийт зам: 50-100км
Аяллын хугацаа:  1 өдөр/1шөнө 2 өдөр- 2 шөнө 3 өдөр/
Тээврийн хэрэгсэл:   
Хоноглох газар:  ЖБ – жуулчны бааз, ЗБ – зочид буудал, ГБ – гэр буудал /НИТАЖ/, ДБ – дэн буудал, М – майхан
Хоол унд:   (B)-өглөөний цай, (L)-өдөрхоол, (D)- оройн хоол

 

Өдөр Хүрэх газар км Хоноглох газар, хоол Гол үзмэр
1 Чойбалсан – Хөлөнбуйр, Булган, Энх зуслан   L, D

Аялал эхлэх цэгтээ хүрнэ

Аяллын аюулгүй байдлын зааварчилгаа сургалт

Тоног хэрэгсэлтэй танилцах

2 Аялал эхлэх   Аялал эхлэх Голоор урсаж аялаж явах үед байгалийн ховор сайхан тогтоц үзэмж, ан амьтан харах

Аялал удирдагч ахлагч нэг хүн нарийн бэлтгэгдсэн мэргэжлийн хүн байна

Аялагчдын аюулгүй байдлыг нарийн хангах (Хантааз, Каск дуулга, Гутал/түрий/)

Зам дагуу түр амрах цэгүүдийг бий болгох, тэмдэглэх (аялагчид бие засах, хоол идэх, цай уух) 

Хоногийн аялал бол дунд нь хоноглох отог бий болгох 

Map