Official website of Dornod aimag tourism website
Animals
Бор харх
  • 2019.10.08

Урт нь арван таваас хорин таван сантиметр, сүүл нь арваас арван хоёр сантиметр, хүнд нь таван зуун грамм хүрдэг, боровтор өнгөтэй нэгэн зүйл хортон хулгана