Official website of Dornod aimag tourism website
News
ЖУУЛЧИД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД 21.162.285 АМ ДОЛЛАРЫН ОРЛОГО ОРУУЛЖЭЭ.
  • 2022.05.12
Монгол Улс 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдөр Олон улсад хилээ нээлттэй болгон зарласантай холбоотойгоор оны эхний 4 сарын нийт дүнгээр Монгол Улсад 25236 жуулчин иржээ.
Жуулчид Монгол улсын эдийн засгийн эргэлтэд 21.162.285 ам долларын орлого оруулжээ.
Ирсэн жуулчдыг улсаар нь, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан үзүүлэв.