Official website of Dornod aimag tourism website
News
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 118 дугаараар аялал жуулчлалын асуудлаар бүрэн мэдээлэл өгч, холбон ажиллана.
  • 2022.03.16
Иргэд хурдан, шуурхай үйлчлэх, нэмээд цахимаар шууд үйлчилгээгээ авах боломжийг бүрдүүлж байна.
✅ VR технологийг ашиглан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам "Нэг цэгийн үйлчилгээ" дотроос Монгол орны үзэсгэлэнт газруудад зэрэг аялах боломж мөн бүрдэж байна.
✅ Олон нийтэд зориулан төлбөргүй хоёр тусгай дугаараа ашиглалтад оруулж, иргэдэд үйлчлэх төвөө шинэ шатанд гаргаж, үүд хаалгаа нээж байна.
☎️117 дугаараар #Байгаль орчны асуудлаар
☎️118 дугаараар #Аялал жуулчлалын асуудлаар бүрэн мэдээлэл өгч, холбон ажиллана.