Official website of Dornod aimag tourism website
News
Монгол Улсын иргэд хэдэн улсад визгүй зорчих эрхтэй вэ?
  • 2022.02.08

Манай улсын иргэд 2021 оны байдлаар 60 улсад визгүй зорчих эрхтэй байна. Гэхдээ эдгээр улсын 25-д нь энгийн паспорттой иргэд зорчих боломжтой бол 35-д нь дипломат болон албан паспорттой иргэд визгүй зорчих эрхтэй юм.

Аль улсад ямар хугацаанд визгүй зорчих эрхтэйг дараах хүснэгтээс харна уу.

<td style="border: inset #CCCCCC 1.0pt; border-

Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо

1

Хятад

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30

2

Филиппин

Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13

3

Малайз

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06

4

Казахстан

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02

5

Израйль

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12

6

Хонконг/БНХАУ/

Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18

7

Киргиз

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04

8

Куба

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08

9

Макао/БНХАУ/

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03

10

Лаос

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14

11

Tайланд

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13

12

Беларусь

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04

13

Турк

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10

14

Серби

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08

15

ОХУ

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03

16

Бразил

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21

17

Индонез

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.03.22

18

Сингапур

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08

19

Украин*

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

20

Аргентин

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19

21

Уругвай

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10

22

Чили

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29

23

Узбекистан

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.02.01

24

Эквадор

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23

25

Перу

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01

ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ

26

Румын

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14

 

27

БНАСАУ

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14

 

28

Словак

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26

 

29

Чех

Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29

 

30

Вьетнам

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07

 

31

Мексик

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09

 

32

Энэтхэг

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23

 

33

Болгар

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18

 

34

Кипр

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30

 

35

Польш

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29

 

36

БНСУ

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31