Official website of Dornod aimag tourism website
News
Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын шилдэг үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн, нөхөрлөл, аж ахуй нэгжийг шалгаруулах удирдамж
  • 2019.11.04
"Аялал жуулчлалыг дэмжих жил 2019" зорилтот жилийн хүрээнд аялал жуулчлалын зочлох үйлчилгээний салбарт манлайлан гадаад, дотоодын төвшинд салбарын нэр хүнд ач холбогдлыг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

"Аялал жуулчлалыг дэмжих жил 2019" зорилтот жилийн хүрээнд аялал жуулчлалын зочлох үйлчилгээний салбарт манлайлан гадаад, дотоодын төвшинд салбарын нэр хүнд ач холбогдлыг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх