Official website of Dornod aimag tourism website
Onon river
  • Nature's beauty

Хэнтэй ханы араас эх авч 808 км урсаад ОХУ-ын нутаг Шилька гол цутгана. Манай улсын нутагт 446 км урсана. Ононгийн савд олон жилийн цэвдэгт ул хөрс түгээмэл тархсан тул усны тэжээлд гүний ус багагүй байр суурь эзэлнэ. 

360 image

Gallery

Map