Official website of Dornod aimag tourism website
Buir lake
  • Nature's beauty

Халхгол сумын нутагт оршдог. 615 км2 талбайтай, гүн нь 10.2 м, эзэлхүүн нь 3734 сая м3. Эрэг дагуу элс тархаж булан тохой, гүехэн хэсэгт усны ургамал ургасан, Номхон далайн ай савын усны амьтдаар баялаг 6 овгийн 34 зүйл загас, 49 зүйл салбар зүйлийн хөвөгч замаг, 57 зүйлийн хөвөгч амьтан, 4 зүйл танан хясаа байдаг.

360 image

Map