Official website of Dornod aimag tourism website
News
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ АЯН
  • 2022.01.21
 
Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас мэргэжлийн холбоодтой хамтран цахим сургалтыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтад: