Official website of Dornod aimag tourism website
News
“Жуулчдад зориулсан хоол ундааг бэлтгэх” дараах з гарын авлагыг боловсрууллаа.
  • 2021.11.16
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв, Монголын зочлох үйлчилгээний гэр холбоо хамтран “Жуулчдад зориулсан хоол ундааг бэлтгэх” дараах з гарын авлагыг боловсрууллаа.
1. Өглөөний цай
2. Үндсэн хоол
3. Зууш, амтлаг хоол ундаа
Уг гарын авлага нь
-Хоолны цэсийг боловсруулах
-Хоол хүнсний зохицолдолгоо
-Хоолны илчлэгийн хэмжээ, орц найрлага зэргийг багтаасан.
Та бүхэн “Жуулчдад зориулсан хоол ундааг бэлтгэх” гарын авлагыг http://e-library.mto.mn/?paged=5 холбосоор орж татаж авах боломжтой.